Wij luisteren altijd naar wat het gezin zélf wil'

In heel Vlaanderen gingen in 2019 laagdrempelige samenwerkingsverbanden van start die werkten rond het principe van Eén gezin één plan.
In regio Oost (Limburg) heten ze “De Plan-Trekkers”.
Ze blikken terug op dat eerste jaar van pionierswerk.

Schuiven naar boven