Aanmelden

Het onthaalpunt, een nieuwe start voor ons allemaal! 

Omdat we willen komen tot 1 jeugdhulp, werken we voortaan met 1 onthaalpunt. Vanaf 1 september 2021 is er een onthaalpunt gestart waar je als aanmelder vriendelijk en snel wordt geholpen. Het onthaalpunt is op volgende manier te bereiken: Telefoon: 011/ 74 10 34  of Mail: info@rtjlimburg.be

Geef duidelijk jouw contactgegevens door en wanneer ze jou het beste kunnen bereiken. 

Het is de bedoeling dat we langzaam maar zeker alle aanmeldingen via dit algemeen contactpunt laten verlopen. 

Tegelijkertijd willen we bereikbaar zijn en blijven voor iedereen die al met ons heeft samengewerkt en voor alle gezinnen die liever via ons willen aanmelden. Daarom kan je ook bij ons nog steeds aanmelden (tot 31 december 2021). 

Het gezin zelf

Gezinnen kunnen zelf aanmelden bij De Plan-Trekkers.

Dit kan telefonisch op het nummer: 0488 85 34 43
of via onderstaand aanmeldingsformulier.

 

Een verwijzer meldt aan

Naast het gezin zelf kunnen ook andere instanties/organisaties/hulpverleners die reeds betrokken zijn bij het gezin een aanmelding doen bij De Plan-Trekkers.

Dit kan telefonisch op het nummer: 0488 853443 of via onderstaand aanmeldingsformulier (tot 31 december 2021)

Belangrijk om te weten!
– De aanmelding gebeurt in overleg met het gezin.
– De aanmelder is altijd aanwezig op het eerste gesprek en legt uit waarom er een aanmelding gebeurde bij de Plan-Trekkers. 

Schuiven naar boven