Wat doen we als samenwerkingsverband?

Als Plan-Trekkers vormen we een samenwerkingsverband, gericht op de wereld rondom ons. We willen de motor zijn in een netwerk van organisaties binnen de (jeugd)hulp, lokale besturen en partners uit andere sectoren en andere samenwerkingsverbanden. We verbinden ons met ieder die wil meewerken aan onze visie en daar een gemeenschappelijke uitdaging in ziet. We zetten in op sterk partnerschap om samen de verandering in de jeugdhulp mee vorm te geven. 

We zijn bewust bezig met de volgende vragen:

– Hoe maken we jeugdhulp dichterbij en toegankelijker voor gezinnen?
– Hoe zetten we gezinnen, kinderen en jongeren mee aan het stuur van hun eigen traject?
– Hoe maken we in deze samenleving echt het verschil?
– …

Wat doen we 1

We werken over de grenzen van sectoren en organisaties heen. Onze netwerkpartners engageren zich om hun talenten en deskundigheid in te zetten in verschillende samenwerkingsverbanden. Krachten bundelen, soepel en open met elkaar samenwerken en eigen verantwoordelijkheid opnemen, zijn de rode draad doorheen onze organisaties, zowel naar binnen als naar buiten.

Schuiven naar boven