Wat doen we als team?

De aanmelding
Wanneer we – telefonisch of via het aanmeldingsformulier van onze website – een aanmelding binnenkrijgen, wordt deze besproken op het team. Er wordt gekeken welke hulp en welk aanbod het meeste geschikt is. Indien wij als Plan-Trekkers een traject opstarten, wordt er zo snel mogelijk een gezinscoach toegewezen die contact opneemt met de aanmelder en het gezin. We proberen dit te doen binnen de maand na aanmelding. 

Het traject
Na de aanmelding bekijkt de gezinscoach samen met het gezin (en eventueel ook met het netwerk erbij) welke thema’s er op tafel liggen.
We doen dit aan de hand van onderstaande vragen.
– Wat wil je veranderen?
– Wat moet er veranderen?
– Hoe ga je dat doen?
– Hoe kan ik je helpen?
– Wie hebben we nog meer nodig? 

Wat doen we 2

Een traject bij De Plan-Trekkers is gratis voor het gezin en/of de jongeren. 

Het gezinsplan
Gedurende het traject werkt de gezinscoach samen met het gezin (en de betrokkenen) aan een duurzaam gezinsplan. Hierin kunnen de verschillende levensdomeinen aan bod komen die het gezin op tafel heeft gelegd. Dit plan kan als doel hebben het welzijn van de gezinsleden te verhogen. Maar het kan ook de veiligheid van de kinderen en de andere gezinsleden als doel hebben. Dit kan gebeuren met steun van het eigen en professioneel netwerk. 

Gezinscoach

Tijdens de begeleiding is het de taak van de gezinscoach om het gezin te ondersteunen om de regie over hun leven zelf (terug) op te nemen en samen op zoek te gaan naar oplossingen. We nodigen het netwerk steeds uit om als specialisten mee aan tafel te zitten en het gezin te ondersteunen. 

De GEZINSCOACH stimuleert, activeert en ondersteunt.

De GEZINSCOACH kan helpen met praktische dingen.

De GEZINSCOACH helpt om goede afspraken te maken.

De GEZINSCOACH zoekt samen met het gezin hoe de veiligheid van de kinderen kan verbeteren, niet alleen als de consulent of de jeugdrechter dit verwacht.

Eerstelijnspsycholoog

Op vraag van het gezin of de gezinscoach kan een eerstelijnspsycholoog betrokken worden in een begeleiding. Zij houden zich bezig met het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.
De eerstelijnspsychologen hebben binnen de Plan-Trekkers drie taken: 

Kortdurende begeleiding
Deze begeleiding is gratis maar beperkt in aantal sessies. (maximum 8 sessies)
Binnen deze sessies richt de psycholoog zich op de veerkracht, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind en/of zijn leefomgeving. De hulpvraag van het kind staat centraal. 

Gerichte doorverwijzing
Wanneer er andere hulp nodig is, verwijzen onze eerstelijnspsychologen het gezin door naar een gespecialiseerde dienst. We kijken samen wat er in de tussentijd nodig is. 

Consult
Indien een aanmelder zelf verder kan met het kind en zijn gezin maar twijfels heeft, kan de eerstelijnspsycholoog samen met hem nadenken over vragen zoals: wat is er aan de hand? Hoe ga ik hier mee om? Op wie kan ik nog beroep doen? 

Schuiven naar boven