Klachten en Privacy

Klachtenprocedure

Ontevreden? Wij luisteren ook als je klachten hebt!

Hulpverlening is mensenwerk, er kan al eens iets fout lopen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te horen hoe we jou beter kunnen helpen. 

Probeer je ontevredenheid eerst te bespreken met je plan-trekker. Soms lost het probleem zich op door erover te praten.

Vind je dit moeilijk of heb je het gevoel dat het probleem niet is opgelost? Dan mag je altijd de leidinggevende (Els Raskin) contacteren. Haar contactgegevens vind je terug op deze website.

Heb je toch nog een gevoel dat er geen antwoord is gekomen of verandering is gebeurd?

Dan kan je een klacht indienen via het formulier dat je HIER terug vindt.

Het dagelijks bestuur zal je klacht behandelen en hierover met jou contact opnemen binnen de 4 weken na het versturen van dit formulier.

Privacy

We zijn gehouden aan ons beroepsgeheim en garanderen jouw privacy en die van alle betrokken partijen. Zonder jouw toestemming wordt geen informatie doorgegeven aan andere diensten of personen. Indien een gemandateerde voorziening (vertrouwenscentrum kindermishandeling, ondersteuningscentrum jeugdzorg) of een jeugdrechtbank jouw situatie opvolgt zijn we wel verplicht belangrijke informatie over je gezin aan hen te melden. Dit doen we dan SAMEN met jou.

Wij vinden het belangrijk de rechten van jongeren,  kinderen en ouders in de jeugdhulp te respecteren. Jullie hebben rechten. Zo heb je b.v. recht op informatie en recht op inspraak in de begeleiding.

Wat staat er in mijn dossier? Wie bewaart mijn dossier?

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, verwerken we persoonsgegevens in een elektronisch dossier.

We noteren in jouw dossier enkel die dingen die we nodig hebben in het kader van je hulpvraag. Dit kan gaan over informatie over jou en je gezinssituatie, administratieve zaken, jouw vragen, hoe de hulpverlening loopt en contacten met andere betrokkenen.

Soms kan het nodig zijn om gegevens over je gezondheid, financiële toestand of gerechtelijke informatie in het dossier op te nemen. We bespreken samen met jou wat we in het dossier noteren en wat niet.

Jouw gegevens worden op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt en bewaard.

We bewaren je dossier op een zo veilig mogelijke manier; in een onlineprogramma.

Schuiven naar boven