Visie

We gaan er vanuit dat elk gezin eigen krachten heeft, zowel binnen de directe gezinsomgeving als binnen het netwerk dat rond het gezin aanwezig is of zou kunnen zijn.  We geloven erin dat elk gezin, eventueel met ondersteuning, zelf voldoende weet wat nodig en belangrijk is en hierin de nodige stappen kan ondernemen.

Ondersteuning vanuit het eigen netwerk, is duurzamer en krachtgerichter dan een (louter) professioneel netwerk.

We geloven erin dat een professioneel netwerk aanvullende zorg kan bieden – naast het eigen netwerk –  op die momenten dat het gezin dit zelf wenst en nodig heeft.

Voor ons is de gezinscontext de best mogelijke omgeving voor elk kind om in op te groeien zolang dit op een veilige manier kan gerealiseerd worden.

We zien diversiteit als een verrijking waar respectvol mee dient omgegaan te worden.

We gaan er vanuit dat een transparante, respectvolle communicatie meer kans geeft voor een betrouwbaar, wederzijds contact.

Schuiven naar boven