Wat zijn Plan-trekkers?

“De Plan-Trekkers” is een samenwerkingsverband tussen verschillende jeugdhulp- en dienstenaanbieders die werkzaam zijn in de regio Oost (ELZ Maasland en een deel van ELZ Kemp en Duin).

Deze organisaties stellen medewerkers ter beschikking om samen team te vormen onder aansturing van een onafhankelijke coördinator. Samen vormen zij het Plan-trekkersteam.

Elke plantrekker gaat een ondersteuningstraject aan met een gezin of een jongere volgens de wrap around inzichten: onder regie van het gezin (al dan niet binnen maatschappelijke basisvoorwaarden) gaat men op zoek naar formele en informele steun en hulpverlening waar nodig.

Dit traject duurt gemiddeld zes maanden waarna het gezin of de jongere alleen of met het georganiseerde steunend netwerk verder kan.

Waar nodig zet de plantrekker zijn eigen expertise in om op korte termijn veranderingsprocessen in gang te krijgen (overbruggingshulp). Omdat er geen tegenindicaties zijn, dient het team zeer divers te zijn in achtergrond,opleiding, ervaring enz. Plantrekkers bieden niet de geïndiceerde hulp aan maar maken de weg vrij voor het geïndiceerde aanbod door aan de slag te gaan rond wat hier en nu mogelijk is.

De plantrekkers dienen tevens te voorzien in een permanentie op werkdagen van 9-17 uur. Deze permanentie kent een actieve invulling: samen met de aanmelder wordt nagegaan wat er nog mogelijk is waarna indien nodig de vraag wordt opgenomen. Plantrekkers hebben daarmee als vierde opdracht een coachingstaak naar de aanmelders.

Een plantrekker die voltijds werkt heeft een caseload van 10 gezinnen of jongeren. Contacten kunnen ambulant of mobiel plaats vinden naargelang de vraag van het gezin of de jongere.  Gemiddeld heeft men wekelijks contact met het gezin of de jongere.

Plantrekkers kunnen rekenen op de ondersteuning van het samenwerkingsverband om de aansluiting te maken met beschikbare hulp- en/of dienstverlening, op een basisvorming en coaching on the job en op het behoud van hun contract binnen de organisatie die hen vrijstelt. Daarnaast werkt de plantrekker nauw samen met de eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren.

Dit dient samen te resulteren in een versterking van de aansluiting tussen de brede instap in ruime zin en de RTJ, vertaald in effectieve en snel opgestarte trajecten voor minimaal 200 gezinnen of jongeren op jaarbasis met speciale zorg voor niet gearticuleerde hulpvragen.