Wat doen we?

GEZINSPLAN

Na de aanmelding, bekijken we samen met gezin waarover het moet gaan. Welke vragen en noden heeft het gezin?

We maken samen met het gezin een plan. We vertrekken vanuit het gezin.

De eigen regie, de eigen krachten en het netwerk van het gezin zijn belangrijk.

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

IN HET GEZINSPLAN

Binnen het Plan-trekkersteam zijn 4 eerstelijnspsychologen werkzaam.

Zij houden zich bezig met het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Op vraag van het gezin of de Plan-trekker kan een eerstelijnspsycholoog betrokken worden in een begeleiding.

RECHTSTREEKSE VRAAG VANUIT DE BREDE INSTAP

Zijn er zorgen over het welbevinden, het gedrag of de ontwikkeling van een kind of jongere?

Weet je niet bij welke dienst je terecht kan?

Kan je zelf verder met een kind en een gezin maar wil je graag samen nadenken hierover?

Samen met jou als verwijzer brengt de eerstelijnspsycholoog de zorgen en hulpvraag in kaart.

Schuiven naar boven