Missie

HOOFDDOELSTELLING

De Plan-trekker biedt een procesbegeleiding aan waarbij het gezin en zijn netwerk krachtgericht wordt bijgestaan in het (terug)vinden van de eigen regie over het leven.

Plan-trekkers richten zich op alle gezinnen en op alle levensdomeinen binnen de afgesproken regio, met bijzondere aandacht voor het welbevinden en de veiligheid van de kinderen in elk gezin.

Van daaruit zijn 2 grote pijlers voor ons richtinggevend:

 • Het verhelderen van de vragen/veranderingswensen
 • Het samen opstellen van 1 gezinsplan dat, vraag gestuurd en actiegericht, aansluit bij de noden van het gezin en vertrekt vanuit de 5 basisvragen uit WAC (Wrap Around Care *).

Binnen onze hoofddoelstelling worden 5 kernwaarden gehanteerd die voor ons essentieel  zijn bij de uitvoering van elk traject:

 1. Emancipatorisch denken
 2. Volwaardig partnerschap van het gezin
 3. Krachtgericht werken
 4. Respectvol aanwezig zijn in het gezin
 5. Uitbouwen en versterken van eigen netwerk en/of professioneel netwerk

Hoe willen we dit concreet vorm geven?

 • Een grondig beeld vormen van de vragen, noden, krachten, zorgen, … van het gezin over alle levensdomeinen die nodig zijn, door middel van vraagverheldering.
 • Een grondig beeld vormen van het eigen netwerk van het gezin:
  • Samenstelling
  • Gezonde, versterkende elementen
  • Risico’s, knelpunten
  • Noodzakelijke relatiegeschiedenis
  • Bredere context

 • Dit alles toetsen aan de criteria van het WAC-model (*)en bespreken met het gezin.
 • De match helpen maken tussen de vragen/veranderingswensen van het gezin
 • het hulpverleningsaanbod
 • en de kracht/het aanbod van het eigen netwerk en eigen competenties.
 • Het gezin kennis laten maken met diensten/voorzieningen zodat ze een breder zicht krijgen op mogelijkheden (sociale kaart).
 • Met het gezin tot een geaccepteerde keuze komen om het eigen netwerk te mobiliseren en daarnaast beroep te doen op hulpverlening indien nodig.
 • Samen met het gezin een gezinsplan maken met afgebakende en realistische doelen en te nemen stappen.
 • Het gezin/de gezinsleden krachtgericht ondersteunen in het verwerven van of terug vertrouwen op eigen competenties en mogelijkheden zodat langdurige versterking kan ontstaan.
 • Samen met de andere diensten in het werkveld komen tot een duurzame, andere manier van samenwerken in het omgaan met wachtlijsten, vraagverheldering, krachtgericht werken met gezinnen, enz

(* WRAP AROUND CARE vertrekt vanuit 5 basisvragen: Wat wil je veranderen? Wat moet er veranderen? Hoe wil je dat aanpakken? Wat heb je hierbij nodig? Hoe kunnen wij je daarbij helpen?)

Schuiven naar boven