Hoe doen we dat?

GEZINSCOACH

De GEZINSCOACH stimuleert, activeert en ondersteunt het gezin en het netwerk om oplossingen te zoeken. 

De GEZINSCOACH kan helpen met praktische dingen.

De GEZINSCOACH helpt om goede afspraken te maken tussen hulpverleners en het gezin.

De GEZINSCOACH zoekt samen met het gezin hoe de veiligheid van de kinderen kan verbeteren, niet alleen als de consulent of de jeugdrechter dit verwacht.

 

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

IN HET GEZINSPLAN

Op vraag van het gezin of de GEZINSCOACH kan een eerstelijnspsycholoog betrokken worden in een begeleiding.

De eerstelijnspsycholoog werkt op afspraak en start zo snel als mogelijk.

De begeleiding van de eerstelijnspsycholoog is gratis maar beperkt in aantal sessies.

RECHTSTREEKSE VRAAG VANUIT DE BREDE INSTAP

Kortdurende begeleiding

In 5 tot 8 sessies richt de eerstelijnspsycholoog zich op het verhogen van de veerkracht, zelfredzaamheid en autonomie van het kind en/of zijn context. Dit met de hulpvraag van het kind en zijn context centraal.

Gerichte doorverwijzing

Is er andere hulp nodig? Dan verwijzen we jou en het gezin naar een meer gespecialiseerde dienst. We bekijken samen wat er in tussentijd nodig is.

Consult

Soms kan je zelf verder met een kind en zijn gezin, maar heb je twijfels. De eerstelijnspsycholoog denkt dan samen met jou na over vragen zoals ‘wat is er aan de hand’, ‘hoe ga ik hiermee om, ‘op wie kan ik nog beroep doen’…Gezin

Schuiven naar boven