Historiek

Ontstaan en historiek 1G1P

2018

Het aanbod binnen jongerenwelzijn in Vlaanderen is zeer uitgebreid en sterk gespecialiseerd.

Vaststellingen:

  • Gezinnen wachten vaak lang voordat gespecialiseerde hulp kan starten.
  • Gezinnen met een meervoudige, complexe hulpvraag horen niet thuis in de soms zeer specifieke en sterk afgebakende modules.
  • Gezinnen worden overrompeld door het grote aanbod aan hulpverleners dat zich bij hen aanmeldt, vallen tussen de mazen van het net en verliezen de grip op hun eigen gezinsleven.
  • Gezinnen die hun hulpvraag niet helder geformuleerd krijgen, komen niet toe aan een aanbod en lijken onzichtbaar voor de hulpverlening (ongearticuleerde hulpvraag).

Gevolg:

Vanuit die vaststellingen geeft minister van welzijn (Jo Vandeurzen) de opdracht om te komen tot een nieuw aanbod dat hieraan tegemoet komt.

12 regionale samenwerkingsverbanden uit welzijn en onderwijs krijgen definitief groen licht om meer hulpverleners in te zetten en te starten met sneller inzetbare en beter afgestemde hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Elke regio krijgt 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid om minimaal 200 extra gezinnen te begeleiden. In totaal zullen zo’n 2.400 gezinnen extra geholpen worden.

500 organisaties

De eerste 12 regionale samenwerkingsverbanden in Vlaanderen, waarbij zo’n 500 lokale organisaties betrokken zijn, gaan van start. Het idee is laagdrempelig te werken en de samenwerking tussen verschillende sectoren in welzijn en onderwijs te verbeteren. 

Binnen de maand geholpen

Centraal is dat er wordt gestreefd om elke hulpvraag binnen de maand te beantwoorden. Vanaf dan blijft er een vorm van hulp aanwezig bij de jongere en het gezin, ook in periodes waarop gewacht wordt op het meest geschikte aanbod.

Er wordt 1 plan uitgewerkt waarop de regie van het gezin in kaart wordt gebracht.

Welzijn én onderwijs

De regionale samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap (van het algemeen welzijnswerk, CLB’s, over de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, organisaties voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning…. tot lokale besturen).

Er wordt over de grenzen heen van verschillende sectoren samengewerkt in belang van jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben.

12 regio’s starten

De 12 goedgekeurde regio’s gaan aan de slag met de nieuwe samenwerking. Na de zomer 2018 wordt verwacht dat alles operationeel is zodat de eerste extra gezinnen effectief geholpen worden.

In elk samenwerkingsverband staat een kernpartner garant voor de regionale coördinatie en communicatie. Voor de Plan-trekkers is dit OCMW Genk (Carine Lycops).

Samenwerkingsverband

Binnen het regionale samenwerkingsverband van de Plan-trekkers zijn een 20-tal organisaties betrokken uit het welzijns-en onderwijslandschap.

Zij staan samen in voor de effectieve realisatie van de opdracht, niet alleen door het detacheren van één of meerdere medewerkers (die gedeeltelijk bij de moederorganisatie blijven werken), maar ook door inhoudelijk mee te blijven waken over de werking, de visie, de krachtlijnen, enz…..via een stuurgroep die regelmatig bijeenkomt.

Door te werken met detachering wordt de mogelijkheid vergroot om de methode en visie van 1G1P als een olievlek te verspreiden over alle betrokken organisaties. Dit is een bijkomende doelstelling voor het samenwerkingsverband.

Schuiven naar boven