Aanmelder

De rol van de aanmelder

Op 4 maart 2019 zijn de Plan-trekkers operationeel. Aanmeldingen kunnen op telefoonnummer 0488 85 34 43. Indien we niet opnemen, laat een berichtje na en we bellen terug.

Je kan hier een formulier vinden waarmee je een aanmelding kan doen. Mail dit naar info@plan-trekkers.be. Wij nemen dan contact met je op.

inhoudelijke elementen

iMinimum verwachting: de aanmelder is degene die een nieuw gezin introduceert, de brug maakt, als intermediair optreedt. De aanmelder stelt een aanmeldingsvraag, m.a.w, er is al een vertaling gebeurd van de hulpvraag naar het kader van de aanmelder

In die zin is de taak van de aanmelder afgelopen nadat hij de aanmelding gedaan heeft.

Vraagverheldering: elementen:

Is het gezin op de hoogte?

Is er een gemandateerde dienst betrokken?

Waarom meldt je bij ons aan?

We moeten ons afvragen wat de aanmelder nodig heeft, wat de Plantrekkers nodig hebben maar natuurlijk eerst wat het gezin nodig heeft

  • Wat heeft de aanmelder nodig? Welke rol wil hij nog spelen vanuit de zorg die hem tot aanmelden heeft gebracht? Hoe wil hij verder betrokken worden? Wil hij zich aanbieden in functie van de continuïteit van de zorg? Wil hij erbij zijn als het gezinsplan wordt “opgeleverd”? Rayon van loslaten over geïnformeerd blijven, verplicht opvolgen (MANO), meewerken. De beslissing hier rond ligt bij het gezin: de Plantrekkers organiseren een eerste gesprek met het gezin op de locatie die het gezin nodig heeft om vrij te spreken
  • Wat hebben de Plantrekkers nodig? Welke informatie hebben wij nodig om tot een volgende stap te komen? Uitgangspunt: we matchen de gezinsproblematiek niet aan de Plantrekkers! Iedereen vormt één team, leert van elkaar: wie ruimte heeft stapt in de ondersteuning. Wat we wel moeten weten is waar dat gezin woont (contactgegevens), welke diensten er al betrokken zijn en waarover de aanmelder zich zorgen maakt.
  • Met de aanmeldinformatie nemen de Plantrekkers contact met het gezin. De eerste stap is het samen overlopen van de aanmeldinformatie, indien relevant, samen met de maatschappelijke bodemeisen die gesteld zijn aan een gezinsplan. Dit is de eerste stap in het opstellen van het gezinsplan.
  • De eerste vraag nadat de aanmelder heeft gesproken: “Wat wil het gezin”? Dit geldt ook naar de rol van de aanmelder. Hier krijgt het gezinsplan invulling.

Aanmelding vanuit verontrusting: wat gaan we doen als het gezin niet instapt? De Plantrekker doet wat hij kan om het gezin mee te krijgen in het idee om een plan te maken (dat is niet evident- net zomiin als hulpverleners zijn gezinnen hiermee vertrouwd!). Belangrijk: met weerstand valt te werken maar een bewuste keuze heb je te respecteren.

Aanmelding door de jeugdrechtbank: het gezinsplan is een aanbod in functie van het opstellen van een vonnis dat het gezinsplan kan bekrachtingen als dat tegemoet komt aan de minimale eisen. Dit is vergelijkbaar met een EKC of een OOOC

Terminologie: “houvastfiguur”, “spilfiguur”: deze “figuren” hebben we niet standaard nodig. Als het gezin nood heeft aan iemand die de continuïteit helpt mee bewaken of hen versterkt in hun positie dan kan het gezin dit in het plan zetten en er de naam aan geven die het gezin zelf wenst. Dit is deel van het plan en kan helpen in functie van duurzaamheid.

samengevat

  1. De aanmelder bezorgt ons de nodige informatie om met het gezin contact te nemen. In overleg definieert hij ook hoe hij verder wil betrokken worden
  2. De Plantrekker legt dit voor aan het gezin en vertrekt van daar uit om een gezinsplan op te stellen als antwoord op de zorgen van het gezin en de aanmelder.
  3. Maatschappelijke minimumeisen worden ingebracht als een noodzakelijk uitgangspunt voor het plan
  4. De jeugdrechter geeft opdracht aan de Plantrekkers om een gezinsplan op te stellen en dit voor te leggen ter goedkeuring op basis van de geformuleerde minimumeisen.