Welkom bij
De Plan-Trekkers

1 gezin 1 plan
Oost-Limburg

  • Zijn er kinderen tussen de -9 maanden en 25 jaar in het gezin?
  • Is er nood aan iemand die mee aan de slag gaat om een plan op te maken rond bepaalde thema’s?
  • Is er nood aan een hulpverlener die de communicatie tussen verschillende diensten mee helpt ondersteunen? 
  • Is er een lange wachttijd die moeilijk is om vol te houden?
  • Is het niet meer duidelijk welke dienst wat kan betekenen? 

Onze doelen

De Plan-Trekkers is de naam voor het samenwerkingsverband 1 gezin 1 Plan voor Oost-Limburg maar ook de naam van het team van jeugdhulpverleners dat in oost-Limburg werkt voor alle gezinnen van dat gebied. 

Als samenwerkingsverband willen we goed samenwerken met andere organisaties, met gemeentes, scholen,… We hebben met alle aangesloten leden van het samenwerkingsverband hierrond een duidelijke overeenkomst afgesloten. Samen met al die partners willen we komen tot één sterke en goede uitgebouwde jeugdhulpverlening. 

Daarnaast is er het Plan-Trekkers team dat bestaat uit gezinscoaches en psychologen. Zij richten zich op alle gezinnen en op alle levensdomeinen met bijzondere aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de kinderen in elk gezin. 

De Plan-Trekkers willen er mee voor zorgen dat het gezin, samen met alle betrokken mensen en diensten in hun leven, een plan kan uitwerken op maat van hun eigen verhaal, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid maar tesamen waar nodig. 

Wat doen we?

Het samenwerkingsverband
Het Plan-Trekkers team

In het samenwerkingsverband De Plan-Trekkers engageren onze partners zich om samen te werken aan 1 jeugdhulp. 

In het Plan-Trekkers team werken gezinscoaches en psychologen. 

Voor wie?

Gezinnen met kinderen in Oost-Limburg

De Plan-trekkers zijn er voor gezinnen met kinderen tussen de -9 maanden en 25 jaar met hulpvragen op één of meerdere levensdomeinen.

Waar vind je ons?

Gevestigd in de gemeente As

We bewegen ons over de oosterlijke helft van de provincie Limburg.

Wie zijn we?

Gezinscoaches en eerstelijnspsychologen

We zijn een team van 30 personen. 

Nieuws

Vier jaar geleden lanceerde de Vlaamse overheid ‘Eén gezin, één plan’. In zestien projecten gingen hulpverleners uit verschillende sectoren samen aan de slag met alle hulpvragen van een gezin. Sociaal.Net legde haar oor te luisteren: “Eindelijk heeft het gezin de touwtjes in handen.” 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke heeft ambitieuze plannen om de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen te verbeteren. Hulp moet zo vroeg mogelijk ingezet worden en dichter bij gezinnen staan. Dit nieuw beleid zal gevolgen hebben voor al wie op dit terrein actief is.

Schuiven naar boven